ALEKSANDAR VEŠIĆ

Aleksandar Vešić (1980.,Varaždin) je 2003. godine diplomirao na Fakultetu Organizacije i Informatike u Varaždinu, a u periodu od 2003. do 2008. studira e-bass na Anton Bruckner Univerzitetu u Linzu (Austrija) u klasi prof. Helmuta Schonleitnera i Adelhardta Roidingera. Kao drugi instrument studira kontrabas u klasi prof. Adelhardta Roidingera i Petera Herberta. Za vrijeme studija i nakon diplome, Aleksandar je aktivan kao live i studijski glazbenik, aranžer i songwriter/kompozitor raznim sastavima u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji (Varaždin Jazz Band, Kajtebriga, Tomislav Goluban & Little Pigeon Forehill Blues, Tamara Obrovac, Zdenka Kovačićek, Lela i Joe Kaplowitz, Ksenija Erker, Singrlice, The Mindmills, Ivan Vragolović, Superoperater, Nusynergetic Orchestra, HTZ band, Sudar Percussion, Nuša Derenda, Oto Pestner, Maja Keuc, Darja Švajger, Kristina Obrežan, Simfonijski Orkestar RTV Slovenija, Landestheater Linz, Wolfgang R. Kubicek, Jazzwa, Juvaliant, Eric Noden & Joe Filisco…). Također, pokreće i vlastite autorske projekte poput Sikter Egu i Blowbuzz The Cloud. U periodu od 2008. do 2009. godine predavao je na glazbenoj školi u Varaždinu, a od 2009. predaje na Učilištu za Jazz i Popularnu glazbu – Rock Akademiji u Zagrebu.

Aleksandar Vešić